Het FLAC vergoedingsstelsel 2024 is samengesteld uit drie fondsen:

 1. Financiële steun
 2. Toptienfonds
 3. Atletenfonds

Hieraan is ook een Reglement verbonden.

 1. Financiële steun

  Flac wil als club topatletiek promoten door de atleten, die talent en inzet hebben, financieel te ondersteunen:

  1. Top 5 van België AC, prestatie gelukt in een Olympisch nummer met minimum 30 atleten in het klassement.
  2. Top 10 van België AC, prestatie gelukt in een Olympisch nummer met minimum 30 atleten in het klassement, of top 5 in het eindklassement van de crosscup senioren (lange en korte cross)
  3. Top 20 van België AC, prestatie gelukt in een Olympisch nummer met minimum 30 atleten in het klassement, of top 10 in het eindklassement van de crosscup senioren (lange en korte cross)

 2. Toptienfonds
  Het toptienfonds werd opgericht om onze topatleten te vergoeden voor hun onkosten.
  De minimatabellen worden jaarlijks door het bestuur samengesteld op basis van de gemiddelde Belgische top tien ranglijsten van de laatste vijf jaar.

  - Vrouwen
  - Mannen

  Er zijn twee categorieën: één voor de juniores en één voor alle categorieën.
  De juniores categorie is enkel voorbehouden voor de juniores, alle andere categorieën dienen een top tien prestatie AC te lukken om een vergoeding te krijgen.
  Indien een atleet meerdere minima behaalt, dan wordt enkel de hoogste vergoeding uitbetaald.
  Een atleet, die recht heeft op een top tien fondsvergoeding, kan die verhogen door in hetzelfde jaar een finale, of een medaille te behalen op een nationaal kampioenschap AC, juniores of beloften (zie tabel Atletenfonds).
  Alleen de hoogste verhoging komt in aanmerking en slechts éénmaal.
  Het bestuur kan een top tien fondsvergoeding toekennen als een atleet een uitzonderlijke prestatie lukt in een discipline die niet gehonoreerd wordt in de top tien fondstabellen.
  Een selectie voor de Belgische ploeg wordt gehonoreerd met 50€; een selectie voor een Europees kampioenschap met 100€ en een selectie voor het wereldkampioenschap of Olympische Spelen met 200€.

 3. Atletenfonds

Vergoeding Belgisch kampioenschap     

  Alle categorieën Juniores/Beloften Scholieren Cadetten Masters
Goud 150€ 100€ 80€ 80€ 80€
Zilver 100€ 80€ 50€ 50€ 50€
Brons 80€ 50€ 30€ 30€ 30€
Finale 50€ 30€ 20€ 20€ 20€

Vergoeding Vlaams kampioenschap     

  Alle categorieën Juniores/Beloften Scholieren Cadetten Masters
Goud 75€ 50€ 40€ 40€ 40€
Zilver 50€ 40€ 25€ 25€ 25€
Brons 40€ 25€ 15€ 15€ 15€

OPMERKINGEN

 • Een finaleplaats is equivalent aan een plaats binnen de eerste 8 (ook in het BK cross).
 • Voor BK indoor en VK indoor komen alleen podiumplaatsen in aanmerking.
 • Een West-Vlaamse titel is goed voor 15€ tweede plaats 10€ en derde plaats 5€.
 • Een master komt maar voor één titel en discipline in aanmerking.
 • Bij deelname aan de cadetten-scholieren-masters interclub ontvangen de atleten 10€ , interclub alle categorieën ontvangen de atleten 20€.
 • Een clubrecord wordt gehonoreerd met een premie van 10€.
 • Er wordt steeds afgerond naar het dichtste veelvoud van 10€. Premies 50€ of minder worden cash uitbetaald. Vanaf 60€: 30€ cash, rest in aankoopbonnen Running Center Hulste.


REGLEMENT

 • De atleet moet lid zijn van FLAC en doet niets dat de goede naam van de club of de trainer kan schaden.
 • De atleet moet regelmatig trainen en een planning opstellen in samenspraak met zijn trainer. Bij problemen tussen trainer en atleet zal het bestuur naar de beste oplossing zoeken voor beide partijen.
 • De atleet draagt steeds de clubuitrusting bij officiële wedstrijden en zorgt ervoor dat de sponsors goed leesbaar blijven. Ook op het podium moeten deze goed leesbaar zijn.
 • De atleet heeft slechts recht op zijn vergoeding wanneer hij ook in het seizoen volgend op de prestatie lid blijft van FLAC (vóór 1 januari).
 • Bij selectie voor deelname aan de interclub of aflossingskampioenschappen is de atleet verplicht hieraan deel te nemen.
 • De atleten die wegens kwetsuur of ziekte niet kunnen deelnemen aan kampioenschappen waarvoor ze hebben ingeschreven, moeten zelf zorgen voor een doktersbriefje en dit aan de VAL bezorgen (rechtstreeks of via ons secretariaat). Let wel dat tijdens een kampioenschap de atleet die zich kwetst dit moet gaan aangeven aan de dienstdoende scheidsrechter indien hij aan een tweede nummer of finale niet kan deelnemen.
 • Indien de club een boete krijgt wordt dat afgetrokken van de vergoeding.
 • De uitbetaalde vergoeding en de te behalen prestaties kunnen jaarlijks aangepast worden.